Długi proces frankowy i zabezpieczenie powództwa

Posted Leave a commentPosted in Kredyty indeksowanie/denominowanie

Puenta: w sytuacji częściowej spłaty kredytu „frankowego” w CHF, tylko na potrzeby wykazania, że konsument zapłacił już bankowi więcej, niż od niego otrzymał (w celu uzyskania zabezpieczenia), można jego świadczenia dokonane w CHF przeliczyć na PLN i zsumować z pozostałymi spłatami. Z upływem czasu możemy zauważyć tendencję sądów do upraszczania procesu frankowego. Chociaż wciąż zdarzają […]

Zarzut zatrzymania w sprawach „frankowych”

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Przeglądając orzecznictwo dotyczące spraw „frankowych” można natknąć się na sprawy, w których bank zgłosił zarzut zatrzymania. Jak zwykle pomagamy sformułować własne stanowiska na ten temat, przedstawiając kilka wyroków w sprawach o kredyt indeksowany/denominowany. Zgodnie z art. 496 kc jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, […]

Wyroki – Mapa myśli

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Orzecznictwo w sprawach kredytów powiązanych z walutą jest nie tylko bogate, ale także różnorodne. Gdy tylko klaruje się linia orzecznicza w pewnych aspektach, wyłaniają się nowe wątpliwości. I tak, gdy abuzywność postanowień indeksacyjnych/denominacyjnych dokonujących przeliczeń po kursie banku jest już niemal przesądzona, pojawia się kwestia jej konsekwencji. Gdy umowy są unieważniane, pytamy o kondycję. To […]

Znaczenie ugody lub aneksu dla oceny ważności/abuzywności umowy frankowej

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Większość „frankowiczów” na pewnym etapie wykonania umowy zawarła z bankiem jakiś aneks. Zwykle jego celem było umożliwienie spłaty kredytu bezpośrednio w walucie, rozłożenie składki z tytułu UNWW na raty, restrukturyzacja zadłużenia, czy ustalenie przerwy w spłacie ze względu na trudne położenie finansowe kredytobiorcy. Czasem z inicjatywą występował bank, przedstawiając zawarcie aneksu jako konieczność/formalność. Jednocześnie dla […]

Unieważnienie umowy – skutki

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

W świetle ostatniego wyroku TSUE w sprawie polskiego kredytu indeksowanego do CHF[1], unieważnienie umowy kredytowej na skutek zastosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stało się prawdopodobnym scenariuszem rozstrzygnięcia procesu. Choć Trybunał przyznał pierwszeństwo innemu rozwiązaniu ( tzw. „odfrankowaniu”), to jednocześnie podkreślił, że jeżeli okaże się ono niemożliwe (bo np. sprzeczne z przepisami lub niedające się wykonać) […]

Kredyt denominowany według Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Niedawna publikacja przedstawiona przez Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego pt. „Kredyty Walutowe. Węzłowe zagadnienia” spotkała się z krytyką obu stron trwającego sporu. Banki niechętnie spoglądają na koncepcję PLN + LIBOR, która słusznie została przedstawiona jako jedno z możliwych wyjść. Dlaczego niezadowoleni są też kredytobiorcy? Obok, ogólnego zatwierdzenia wyroków „odfrankowujących”, autorzy odmawiają bowiem ochrony konsumentom […]

kancelaria radcy prawnego

Co się znajduje w pismach banku?

Posted Leave a commentPosted in Kredyty indeksowanie/denominowanie

Tam natykamy się na wiele argumentów. Niektóre z nich są zaprezentowane w sposób niezwykle obszerny, często też banki powołują się na skomplikowane mechanizmy rynkowe, stojące za ich działaniami. Pojawiają się odwołania do ekspertyz, wyroków, opinii i innego rodzaju dokumentów. Dokładne sprawdzenie wszystkich tropów często wydaje się bezsensowne (np. tego jak kurs podążał za tendencjami ?rynkowymi?), […]

odszkodowanie

Opłata od pozwu w sprawach o kredyt indeksowany/denominowany

Posted 2 komentarzePosted in Kredyty indeksowanie/denominowanie

Udostępnienie pozwu o nieważność kredytu indeksowanego spotkało się ze sporym zainteresowaniem. Pośród wielu ?lajków? i udostępnień, znalazły się również krytyczne uwagi, głównie dotyczące mojego stwierdzenia, że kredyt indeksowany jest kredytem walutowym lub hybrydowym. Mam nadzieję, że dla tych, którzy czytali całość uzasadnienia jest jasne, iż taka koncepcja przemawia na korzyść unieważnienia kredytu (jest dodatkowym argumentem […]

Kredyty

Wreszcie jest ? wzór pozwu dla ?frankowiczów?

Posted 15 komentarzyPosted in Kredyty indeksowanie/denominowanie

?Czy to właściwy ruch?? ? pytało mnie wiele osób (chyba wszyscy), którzy usłyszeli, że zamierzam udostępnić w Internecie ?za darmo? obszerny pozew w sprawach frankowych. W sumie nie powinienem się im dziwić, skoro ten dokument stanowi tak naprawdę podsumowanie mojej wiedzy w temacie. Jest to prawdopodobnie większość z tego, co chciałbym napisać w pozwie na […]