Odpowiedź na skargę kasacyjną

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Unieważnienie umowy kredytu jest już bezsprzecznie najczęściej zapadającym wyrokiem w sprawach „frankowych”. Banki nie poprzestają jednak na złożeniu apelacji. Po przegranej w dwóch instancjach, składają skargę kasacyjną. Jest to nadzwyczajny środek odwoławczy, przysługujący od prawomocnego już orzeczenia. Ze względu na to, skuteczne złożenie skargi kasacyjnej wymaga zachowania szeregu warunków formalnych i jest zarezerwowane dla wyjątkowych […]