Bez kategorii

Odpowiedź na skargę kasacyjną

Unieważnienie umowy kredytu jest już bezsprzecznie najczęściej zapadającym wyrokiem w sprawach „frankowych”. Banki nie poprzestają jednak na złożeniu apelacji. Po przegranej w dwóch instancjach, składają skargę kasacyjną. Jest to nadzwyczajny środek odwoławczy, przysługujący od prawomocnego już orzeczenia. Ze względu na to, skuteczne złożenie skargi kasacyjnej wymaga zachowania szeregu warunków formalnych i jest zarezerwowane dla wyjątkowych sytuacji. Jedną z nich jest występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego (art. 3989 §1 pkt 4 kpc). Powołując się właśnie na taką konieczność, banki zgłaszają szereg rozbudowanych pytań, których jedynym (choć zawoalowanym) celem, jest podważenie zasadności niekorzystnych wyroków. Zagadnienia poddawane przez banki pod rozwagę Sądu Najwyższego nie występują realnie ani w orzecznictwie ani praktyce – są tylko tezami banków wyrażonymi w formie pytania.

Tymczasem zagadnienie prawne, o którym mowa w powołanej wyżej normie powinno dotyczyć istotnego problemu, nierozwiązanego dotychczas, którego rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy przyczyni się do rozwoju/poprawy orzecznictwa sądowego.[1]

I na takie skargi należy jednak odpowiedzieć. By ułatwić sobie zadanie, można skorzystać z przygotowanej przeze mnie listy zagadnień zgłaszanych przez banki w 2022 r. Do każdego zagadnienia dołączyłem sygnaturę orzeczenia Sądu Najwyższego, w którym dane zagadnienie zostało odrzucone, jako nie spełniające wymagań art. 3989 §1 pkt 4 kpc. Najłatwiej skorzystać z listy przeszukując ją pod kątem słów kluczowych, by w ten sposób odnaleźć wyrok pasujący do swojej sprawy. Zagadnienia zostały też pogrupowane tematycznie, co umożliwia powołanie się na wyroki podobne oraz przyjrzenie się orzecznictwu Sądu Najwyższego nie tylko pod kątem tworzenia odpowiedzi na skargę kasacyjną.

Lista została przygotowana na podstawie orzeczeń publikowanych na stronie Sądu Najwyższego.

Istotne zagadnienia prawne odrzucone przez Sąd Najwyższy

[1] Sygn. akt I CSK 277/22 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.