Bez kategorii

Wyroki – Mapa myśli

Orzecznictwo w sprawach kredytów powiązanych z walutą jest nie tylko bogate, ale także różnorodne. Gdy tylko klaruje się linia orzecznicza w pewnych aspektach, wyłaniają się nowe wątpliwości. I tak, gdy abuzywność postanowień indeksacyjnych/denominacyjnych dokonujących przeliczeń po kursie banku jest już niemal przesądzona, pojawia się kwestia jej konsekwencji. Gdy umowy są unieważniane, pytamy o kondycję. To oczywiście nie jedyne sporne, wciąż budzące wątpliwości u praktyków oraz emocje u kredytobiorców zagadnienia. Jak zwykle w tej przestrzeni nie staramy się nikogo przekonać, a jedynie pomóc w przygotowaniu własnych wniosków. Dlatego tym razem prezentujemy wybór kilkudziesięciu wyroków w formie  mapy myśli. Mapy są skutecznym narzędziem pozwalającym analizować sytuację i lepiej zapamiętywać różne ich aspekty. Mamy nadzieję, że przyda się także Państwu. Tworząc własne pisma procesowe można szybko sprawdzić czy i jakie wyroki wspierają daną tezę.

Jest to oczywiście tylko niewielka część rozstrzygnięć – tylko pozytywnych. Mapa nie powinna więc służyć do analizowania statystyk (ilość spraw wygranych do przegranych, czy unieważnionych do „odfrankowionych”). Poza jednym wyjątkiem (ciekawy wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia – wyroki są prawomocne. Skupiliśmy się na wyrokach Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego, chociaż można znaleźć także inne.

Mamy nadzieję, że taka forma przekazywania informacji okaże się dla Państwa intuicyjna i przydatna – jeśli tak, prosimy o sygnał – mapa będzie rozwijana i aktualizowana.Mapa myśli wyroki w sprawach o kredyt powiązany z walutą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.